سطح چرخ دوار

باشگاه نانو | مقالات | متالوگرافی، اولین قدم برای مشاهده

سالیان دراز طول كشید تا دانشمندان و پژ‍وهشگران بتوانند راهی برای بزرگ نمایی اجسام پیدا كنند و به چنان قدرتی در این عرصه دست یابند كه حتی مقیاس نانو نیز به جولانگاهی برای مطالعه دانشمندان علم ...

تحقیق در مورد فنرها

فنرها فنر بندی برای خودروهایی که با شتاب نسبی زیادی حرکت می کنند به دلایل زیر ضروری میباشد الف: جذب ضربات چرخ که از جاده وارد می شود و کاستن انتقال ان به اتاق و سرنشینان ب: استهلاک ضربات چرخ ها ...

اترك رد