دنیای معدن در سطح و زیر زمین

حیات در اعماق زمین؛ نگاهی به زندگی مجلل افراد در حفره هایی ...

شهر کوبر پدی در منطقه ای در جنوب استرالیا در زیر زمین واقع شده است. در سال ۱۹۱۵ در این منطقه معدن اوپال (opal) پیدا شد و کارگرانی که برای کار در این معدن آمده بودند به خاطر گرمای بیابان به ناچار در زیر زمین سکونت گزیدند ...

طرح پرمناقشه در آلمان؛ پر کردن معدن با زباله هسته‌ای BBC ...

در طول سال‌ها، عمق هزارتوهای این معدن تا ۱۳۰۰ متر (زیر سطح خیابان) نیز پیش رفته است. ولی این معدنی که امروز از فعالیت بازمانده است نقش تازه‌ای یافته است؛ نقشی که چه بسا تا صدها هزار سال ادامه پیدا کند. اگر همه‌ چیز طبق ...

اترك رد